top of page

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter for aktiviteter. 

På Klekken gård har vi fokus på helsefremmende aktiviteter med

hest som virkemiddel.

 

Målsettingen er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser.  

Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. 

bottom of page