top of page
Hest og mestring

Den unike kontakten mellom hest og menneske har vært kjent i tusenvis av år, men det er først i de senere år man virkelig har innsett viktigheten og verdien av dette unike båndet, og hvilke gode helsemessige resultater en kan oppnå. 

Hesten er 100% tilstede i nuet, og krever derfor at vi er tilstede både fysisk og emosjonelt når vi er sammen med den. Den krever at vi ikke later som, eller at vi er noe vi ikke er. Hesten speiler oss, og leser kroppsspråket vårt. Den skaper nærhet og kontakt. Vi får muligheten til å bety noe for noen, lære å lede, og sette grenser.

Vi ønsker å gi deltakerne økt livskvalitet og en følelse av tilhørighet. Mestring, empowerment og tilhørighet står i sentrum. I omgang med hest blir hele mennesket involvert; kroppslig, følelsesmessig, intellektuelt og sosialt.

Ved bruk av hest som virkemiddel kan man få gode helsemessige resultater, som blant annet;
mestringserfaringer, bedret angstmestring, bedret sosial motivasjon og bedret motorikk, økt selvtillit, økt livsglede, redusert negativ atferd, opplevelse av ansvar, vise omsorg, takle redsel m.m

 

bottom of page