top of page
Hva vi tilbyr

Stell og daglig håndtering av hest, som pussing og kos, inn og utslipp, rengjøre bokser, foring og gi vann

Arbeid med hest fra bakken. Leiing, longering, tillit og tilknytningsøvelser.

Her lærer man å skape kontakt med hesten og får trening i å sette grenser. Dette gir bedre kommunikasjon, mestring, tillit og tilknytning.

Riding. Hesten beveger seg ganske likt menneskets egen gange, og hjelper blant annet på koordinasjon, balanse, fleksibilitet, styrke og kontroll. 

Å håndtere et så stort dyr som hesten gir en følelse av mestring og glede.

Tilbudet kan brukes forebyggende og rehabiliterende for alle aldersgrupper.

bottom of page