Klekken gård tilbyr helsefremmende aktiviteter med hest som virkemiddel

-